Disclaimer

Door contact te leggen met de website van Mijn Laatste Portret gaat u akkoord met deze disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde [hyper]links, zijn ons eigendom.
Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang
en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Wij streven er naar deze website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen.
Wij zijn gerechtigd de toegang tot deze website te allen tijde te beperken of te onderbreken
ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden
en zonder enige [impliciete] garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid,
geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie
en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden.

Bepaalde [hyper]links in deze website leiden naar websites welke niet ons eigendom zijn, maar zijn louter
ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men deze website.
Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan
voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die
daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden, wordt afgewezen.

Het is toegestaan om [hyper]links aan te brengen naar deze website,
mits uitsluitend en direct naar de hoofdpagina wordt gelinkt.
Wij behouden ons het recht voor ons te verzetten tegen ‘deeplinks'.
Het is niet toegestaan een [hyper]link naar deze website zo in te richten dat
deze website in een ‘frame' van een andere website wordt geplaatst.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Mijn Laatste Portret Contact Werkwijze Voorwaarden Disclaimer Sites