Omgaan met afscheid

Elk mens reageert verschillend op situaties van verlies, afhankelijk van persoonlijkheid, achtergrond, levensovertuiging en cultuur. De invulling van een afscheid is altijd heel persoonlijk. Afscheid kent zijn donkere kanten, zoals gemis en pijn voelen, geen afstand kunnen doen van nagelaten eigendommen of feestelijke gelegenheden laten voorbij gaan.

Het positieve bekrachtigen en nooit meer vergeten

Maar a fscheid kan ook positieve elementen in zich herbergen. De glimlach om de herinnering aan fijne momenten. De ontdekking van uw eigen innerlijke kracht. De blijdschap om de rol die de naaste in uw leven heeft gespeeld en nog doet.
Een mens sterft tweemaal volgens Heere Heeresma: eenmaal als zij overlijdt, de tweede keer wanneer ze wordt vergeten. Het team van Mijn Laatste Portret laat niemand vergeten en stelt u op verschillende manieren in staat om iemand duurzaam vast te leggen in een tijdloos portret.

Mijn Laatste Portret Contact Werkwijze Voorwaarden Disclaimer Sites