Algemene voorwaarden

Voor alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, gelden de hier genoemde voorwaarden.

Offerte

Mijn Laatste Portret stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Wij bepalen deze uren in alle redelijkheid. Als een opdrachtgever gedurende de productie extra wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen, worden extra uren op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten worden beschouwd als extra kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Ingesproken stemmen

Bij bepaalde producties wordt gebruik gemaakt van ingesproken stemmen. De kosten van een ingesproken stem worden niet opgenomen in de offerte. Deze vallen onder de meerprijs, en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur.

Auteursrecht & rechtenvrij

Alle leveringen en prestaties die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Mijn Laatste Portret. Na betaling van onze geleverde diensten geven we de auteursrechten echter vrij aan de opdrachtgever.

Bronvermelding

Mijn Laatste Portret werkt met rechtenvrije foto's, d.w.z. dat al onze opnamen vrij zijn van auteursrechten.
Rechtenvrije foto's zijn beelden die eenmalig aangekocht worden en die de koper het recht geeft om het beeld te gebruiken op vrijwel elk mogelijke manier en zo vaak als u wilt. Wij eisen daaarbij wel een juiste bronvermelding.

Bij plaatsingen van de opnamen in bladen e.d. moet de naam van fotograaf bij of naast de geplaatste foto vermeld worden. Bij gebruik van de opnamen voor commerciele doeleinden moet altijd voorafgaan toestemming worden gevraagd aan Mijn Laatste Portret inzake de auteursrechten.

Muziek

Voor muziek die in een film- of videoproductie wordt gebruikt, moet rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisaties Buma / Stemra en Sena. De hoogte van de rechten wordt bepaald door deze organisaties en worden toegevoegd aan de eindfactuur. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Buma/Stemra of Sena vallen volledig ten laste van de cliënt.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. De opdrachtgever zal binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Bij het niet in acht nemen van het betalingstermijn, brengen wij 5% kredietbeperking per maand in rekening.

Specifieke condities

Mijn Laatste Portret zal de beelddragers (Videoband/ DVD) of geluidsdragers (CD), door de cliënt in bruikleen gegeven om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Voor beschadigingen door diefstal of technische omstandigheden kan de cliënt geen schadevergoeding eisen.

Indien een opdracht niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen (zoals stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne) of omwille van verkeersproblemen (zoals verkeersongeval, file en omleidingen), kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken van Mijn Laatste Portret en gemaakte kosten doorberekend worden.

Elke door ons gemaakte productie zal voorafgaan en eindigen met beelden van het logo van Mijn Laatste Portret, tenzij anders is overeengekomen.

Wij zullen de gemaakte opnames bewaren gedurende 14 dagen na aflevering van het eindproduct.

Eventuele leveringen worden niet teruggenomen.

Mijn Laatste Portret kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Buma/Stemra of Sena vallen volledig ten laste van de cliënt.

Mijn Laatste Portret Contact Werkwijze Voorwaarden Disclaimer Sites